Испит, Егзегеза 4, 06.02.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 4
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Александар Николовски 81,00 9 (девет) В
2 Никица Мишева 14,00 5 (пет) F
3
4
5
6  
7
8
9      
10    
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

06.02.2019                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски