Испит, Егзегеза 4, 13.09.2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 4

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Методи Андов 95,00 10 (десет) A
2 Марко Спасовски 84,00 9 (девет) В
3 Мартин Казанџиски   66,00 7 (седум) D
4      
5      
6  
7    
8  
9    
10  
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

13.09.2017                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски