Испит, Егзегеза 4, 14.06.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 4
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Јаков Милчевски 100 10 (десет) A
2  

 

   
3      
4      
5  
6  
7    
8  
9    
10  
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

 • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
 • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

  од можните 50!

   

  14.06.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                          Проф. д-р Ратомир Грозданоски