ИСПИТ Старогрчки 2 08.02.2021

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Ненад Николовски 54,00 6 (шест) Е
2 Стојан Дукоски 51,00 6 (шест) Е

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

09.02.2021                                                                      П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски