Колоквиум 1, Егзегеза 1, 15.11. 2016

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
– ЕГЗЕГЕЗА 1

  Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
  1 Сашо Ванчовски         81,00  
  2 Васил Михајлоски         78,00  
  3 Емилија Богданоска         76,00  
  4 Крсте Атанасов         24,00  
  5 Дејвид Јорданов         23,00  
  6 Мартин Мрмачовски         19,00  
  7 Александар Николовски         18,00  
  8 Даниел Митрев         17,00  
  9 Илија Сламков         13,00  
  10              
  11              
  12              
  13              
  14              
  15              
  16              
  17              

  / – нема право на испит, заради неизработени вежби !
  Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,од можните 50!

  04.06.2016                                                                                                      П р о ф е с о р

                                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски