СТАРОГРЧКИ 2, Колокв.2, 09. 05.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2

     II   К О Л О К В И У М

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Стефан Лакордов         95,00  
2 Александар Мандоски         91,00  
3 Марјан Нешовски         84,00  
4 Ѓоко Смуткоски         79,00  
5 Кирил Чороловски         79,00  
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

 

09.05.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски