Грчки 3, Колокв.1. 14.11. 2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3
I   К О Л О К В И У М

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Симеон Здравески 100
2 Стефан Бранковски   94,00
3 Благоја Петрески     89,00
4 Тони Јаковчески   22,00
5 Дејан Спасов   06,00
6 Илија Цикарски 04,00
7 Никола Темелковски     03,00
8    
9    
10      
11  
12  
13  
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

14.11.2017                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски