Егзегеза 1, Колокв.1. 07.11. 2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
-ЕГЗЕГЕЗА 1

I   К О Л О К В И У М

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Симеон Здравески 95,00
2 Стефан Бранковски   90,50
3 Илија Цикарски     07,00
4 Никола Темелкоски   05,00
5 Дејан Спасов   03,00
6 Димитар Јованов 01,00
7 Благоја Петрески     01,00
8  
9    
10      
11  
12  
13  
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

07.11.2017                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски