Грчки 3, Колокв.2. 25.12. 2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3
II   К О Л О К В И У М

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Симеон Здравески     100
2 Стефан Бранковски 90,25
3 Благоја Петрески   91,25
4      
5  
6
7  
8    
9  
10      
11  
12    
13      
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!
 

25.12.2017                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски