Грчки 1, Колокв.1. 07.11. 2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
I   К О Л О К В И У М

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Александар Мандоски 100
2 Кирил Чоролоски   100
3 Стефан Лакордов     99,44
4 Марјан Нешевски   99,13
5 Ѓоко Смуткоски   98,24
6 Мартин Буровски 93,03
7 Стефан Ангеловски     91,65
8 Даниел Ѓорѓиев   81,54
9 Александар Беќарски   79,56
10 Бојан Петровски     76,51
11 Мартин Андреоски 68,76
12 Никола Атанасоски 66,51
13 Ненад Јованов 66,13
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

од можните 50!

 

07.11.2017                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски