Галерија« back to album

Дипл. Дарко Најдовски, Христовиот поглед на првосвештениците