Галерија« back to album

Дипл. Петар Петковски, Св.ап.Павле во Второто мисионерско патување