Галерија

« back to album

Дипл. Силвана Темелковска, Жените во Евангелието според Матеј 12.8.2022