Галерија« back to album

Дипл. Стефан Јанковски, Смртта на Господ Исус Христос