Галерија« back to album

Дипл. Јован Михаиловски, Поч. на Цркв. (библ.поглед)