Галерија« back to album

Дипл. Јордан Петрески, Мајката според Новиот завет, 28.06.2018