Зимска сесија 2022

Проф. д-р Ратомир Грозданоски 

И  С  П  И  Т  И     

Зимска сесија 2022

  Почеток во 10,00 часот.

Прва декада

 24.01.2021 (понеделник) –  испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.

 25.01.2021 (вторник) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1, 2, 3 и 4.

 

Втора декада

08.02.2021 (вторник) –  испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.

09.02.2021 (среда) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1, 2, 3 и 4.

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk

                   Испитите ќе се полагаат усно,  преку интернет, со платформата Zoom online.

                   Го очекувам Вашиот солиден успех на испитите.

                                                        Честит Божик и благословена Новата година Господова.

                                                                       Христос се роди!

                                                                           Ш  Е  Ф

                                                                             НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

                                                                             Проф. д-р Ратомир Грозданоски

                                                                                     редовен професор