Распоед на испити-јунска, 2015г.

Проф. д-р. Ратомир грозданоски

И  С  П  И  Т  И     

Јунска сесија 2015

   Почеток во 10,00 часот.

Прва декада

   09.06.2015 (вторник) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 1. и ЕГЗЕГЕЗА 3.

   10.06.2015 (среда) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 2. и СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1 и 2.

   11.06.2015 (четврток) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 4 и ВОВЕД ВО СВ.ПИСМО НА Н. ЗАВЕТ.

Втора декада

  18.06.2015 (четврток) –  испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1 и ЕГЗЕГЕЗА 3.

   19.06.2015 (петок) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4 и СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1 и 2.

 

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете наwww.rrgozdanoski.mk

Ви посакувам вдахновено учење и солиден успех на испитите.

Ш  Е  Ф

НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

Д-р РатомирГрозданоски

Редовен професор