Распоред за испити авг.-септ. 2015г.

Проф. д-р. Ратомир Грозданоски

И  С  П  И  Т  И     

Августовско-септемвриска сесија 2015

   Почеток во 10,00 часот.

Прва декада

  20.08.2015 (четврток) –  испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1 и ЕГЗЕГЕЗА 3.

   21.08.2015 (петок) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4 и СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1 и 2.

 

Втора декада

  09.09.2015 (среда) –  испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1 и ЕГЗЕГЕЗА 3.

   10.09.2015 (четврток) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4 и СТАРОГРЧКИ 1 и 2.

 

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете наwww.rrgozdanoski.mk

Ви посакувам вдахновено учење и солиден успех на испитите.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ш  Е  Ф

                                                                                                                                                                                                                                                                            НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Д-р РатомирГрозданоски

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Редовен професор