РАСПОРЕД за испити Септемвриска 2016

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

И С П И Т И
Септемвриска сесија 2016

 
Почеток во 10,00 часот.

Прва декада

23.08.2016 (вторник) – испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.
24.08.2016 (среда) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1 и 2.
 

Втора декада

05.09.2016 (понеделник) – испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.
06.09.2016 (вторник) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1 и 2.
 
Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk
Честити ВЕЛИГДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ.
Го очекувам Вашиот солиден успех на испитите.

                                                                                                            Ш Е Ф
                                                                                   НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

                                                                                                 Д-р Ратомир Грозданоски
                                                                                                       редовен професор