РАСПОРЕД за испити Септемвриска 2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски 

И  С  П  И  Т  И     

Септемвриска сесија 2017

   Почеток во 10,00 часот.

Прва декада

 17.08.2017 (четврток) –  испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.

 18.08.2017 (петок) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1, 2, 3 и 4.

 

Втора декада

12.09.2017 (вторник) –  испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.

13.09.2017 (среда) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1, 2, 3 и 4.

 

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk

Ја очекувам вашата добра подготвеност и ви посакувам солиден успех на испитите.

                                                                                                       Ш Е Ф
                                                                             НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

                                                                                             Д-р Ратомир Грозданоски
                                                                                                   редовен професор