Распоред за испити Јануарска сесија 2016г

Проф. д-р Ратомир Грозданоски 

И  С  П  И  Т  И     

Јануарска сесија 2016

   Почеток во 10,00 часот.

Прва декада

 12.01.2016 (вторник) –  испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.

 13.01.2016 (среда) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1 и 2.

 

Втора декада

02.02.2016 (вторник) –  испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.

03.02.2016 (среда) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1 и 2.

 

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk

Честит БОЖИК и БЛАГОСЛОВЕНА НОВАТА 2016 ГОДИНА.

Го очекувам Вашиот солиден успех на испитите.

 

Ш  Е  Ф

НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

Д-р Ратомир Грозданоски

редовен професор