РАСПОРЕД за испити Јануарска 2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

И С П И Т И
Јануарска сесија 2016

 
Почеток во 10,00 часот.

Прва декада

16.01.2017 (понеделник) – испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.
17.01.2017 (вторник) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1, 2 и 3.
 

Втора декада

01.02.2017 (среда) – испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.
02.02.2017 (четврток) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1, 2 и 3.
 
Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk
Честит БОЖИК и БЛАГОСЛОВЕНА НОВАТА 2017 ГОДИНА. .
Очекувам солиден успех на испитите.

                                                                                                            Ш Е Ф
                                                                                   НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

                                                                                                 Д-р Ратомир Грозданоски
                                                                                                       редовен професор