Распоред за испити (јануарско-февруарска сесија), 2015г

Проф. д-р Ратомир Грозданоски 

И  С  П  И  Т  И     

Јануарско-февруарска сесија 2015

   Почеток во 8,30 часот.

Прв темин

   21.01.2015 (среда) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 1. и ЕГЗЕГЕЗА 3.

   22.01.2015 (четврток) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 2. и СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1 и 2.

   23.01.2015 (петок) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 4 и ВОВЕД ВО СВ.ПИСМО НА Н. ЗАВЕТ.

Втор темин

   4.02.2015 (среда) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 1. и ЕГЗЕГЕЗА 3.

   5.02.2015 (четврток) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 2. и СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1 и 2.

   6.02.2015 (петок) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 4 и ВОВЕД ВО СВ.ПИСМО НА Н. ЗАВЕТ.

 

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете наwww.rrgozdanoski.mk

 НАПОМЕНА: На испитите секој да ги донесе книгите од кои се подготвувал за полагање.

Ви посакувам вдахновено учење и солиден успех на испитите.

   Христос се роди! Честит Божик и Благословено Новото лето Господово.

Ш  Е  Ф

НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

 

Д-р РатомирГрозданоски

Редовен професор