Распоред за испити јуни 2014г

Проф. д-р. Ратомир Грозданоски

И  С  П  И  Т  И     

Јунска сесија 2014

   Почеток во 8,30 часот.

             И  С  П  И  Т  И       

   11.06.2014 (среда) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 1. и ЕГЗЕГЕЗА 3.

   12.06.2014 (четврток) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 2. и СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК

    13.06.2014 (петок) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 4 и ВОВЕД ВО СВ. ПИСМО НА Н. ЗАВЕТ.

 

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете наwww.rrgozdanoski.mk

 НАПОМЕНА: На испитите секој да ги донесе книгите од кои се подготвувал  за полагање.

Ви посакувам вдахновено учење и солиден успех на испитите.

Ш  Е  Ф

НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

 

Д-р Ратомир Грозданоски

редовен професор