РАСПОРЕД за испити Јунска 2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски 

И  С  П  И  Т  И     

Јунска сесија 2017

   Почеток во 10,00 часот.

Прва декада

 23.05.2017 (вторник) –  испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.

 26.05.2017 (петок) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1, 2, 3 и 4.

 

Втора декада

19.06.2017 (понеделник) –  испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.

20.06.2017 (вторник) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1, 2, 3 и 4.

 

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk

Ви посакувам боговдахновено учење.

Очекувам солиден успех на испитите.

Христос воскресе!

                                                                                                     Ш Е Ф
                                                                             НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

                                                                                             Д-р Ратомир Грозданоски
                                                                                                   редовен професор