РАСПОРЕД испити јунска 2016

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

И С П И Т И
Јунска сесија 2016

 
Почеток во 10,00 часот.

Прва декада

26.05.2016 (четврток) – испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.
27.05.2016 (петок) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1 и 2.
 

Втора декада

14.06.2016 (вторник) – испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.
16.06.2016 (четврток) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1 и 2.
 
Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk
Честити ВЕЛИГДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ.
Го очекувам Вашиот солиден успех на испитите.

                                                                                                            Ш Е Ф
                                                                                   НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

                                                                                                 Д-р Ратомир Грозданоски
                                                                                                       редовен професор