Распоред Јунска сесија 2022

Проф. д-р Ратомир Грозданоски 

И  С  П  И  Т  И     

Јунска сесија 2022

  Почеток во 10,00 часот.

Прва декада

 16.06.2022 (четврток) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 1.

 17.06.2022 (петок) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; СТАРОГРЧКИ 1 и 2.

 

Втора декада

29.06.2022 (среда) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 1.

30.06.2022 (четврток) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; СТАРОГРЧКИ 1 и 2.

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk

Испитите ќе се полагаат усно,  преку интернет, со платформата Zoom online.

 Ви посакувам боговдахновено учење.

Ќе се радувам на вашиот успех

Христос воскресе!

                                                                                                             Ш  Е  Ф

                                                                             НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

                                                               Д-р Ратомир Грозданоски

                                                                                                 редовен професор