РАСПОРЕД 2018 јунска

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

И С П И Т И
Јунска сесија 2018

Почеток во 10,00 часот.

Прва декада

21.05.2018 (понеделник) – испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.
22.05.2018 (вторник) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1, 2, 3 и 4.

Втора декада

14.06.2018 (четврток) – испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.
15.06.2018 (петок) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1, 2, 3 и 4.

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk

Ви посакувам боговдахновено учење.

Очекувам солиден успех на испитите.

Христос воскресе!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ш Е Ф
                                                                                                              НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

                                                                                                                          Д-р Ратомир Грозданоски
                                                                                                                                редовен професор