РАСПОРЕД 2019 јануарска

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

И С П И Т И
Јануарска сесија 2018

Почеток во 10,00 часот.

Прва декада

22.01.2019 (вторник) – испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.
23.01.2019 (среда) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1, 2, 3 и 4.

Втора декада

05.02.2019 (вторник) – испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.
06.02.2019 (среда) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1, 2, 3 и 4.

Го очекувам Вашиот солиден успех на испитите.

Честит Божик и благословена Новата година Господова.

Христос се роди!

 

Христос воскресе!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ш Е Ф
                                                                                                              НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

                                                                                                                          Д-р Ратомир Грозданоски
                                                                                                                                редовен професор