РАСПОРЕД 2019 јунска

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

И С П И Т И
Јунска сесија 2019

Почеток во 10,00 часот.

Прва декада

05.06.2019 (среда) – испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.
07.06.2019 (петок) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1, 2, 3 и 4.

Втора декада

19.06.2019 (среда) – испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.
20.06.2019 (четврток) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1, 2, 3 и 4.

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk

Ви посакувам боговдахновено учење.

Очекувам солиден успех на испитите.

 

Христос воскресе!

                                                                                                                                Ш Е Ф
                                                                                                              НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

                                                                                                                          Д-р Ратомир Грозданоски
                                                                                                                                редовен професор