РАСПОРЕД 2020 септемвриска сесија

Проф. д-р Ратомир Грозданоски 

И  С  П  И  Т  И     

Септемвриска сесија 2020

   Почеток во 10,00 часот.

За пеење, во 12,00 часот.

Прва декада

 02.09.2020 (среда) – испити: ЦРКОВНО ПЕЕЊЕ 1, 2, 3 и 4; ТИПИК. =12,00 часот.

 03.09.2020 (четврток) –  испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.

 04.09.2020 (петок) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1, 2, 3 и 4.

Втора декада

16.09.2020 (среда) –  испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.

17.09.2020 (четврток) – испити: ЦРКОВНО ПЕЕЊЕ 1, 2, 3 и 4; ТИПИК. =12,00 часот.

18.09.2020 (петок) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1, 2, 3 и 4.

 

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk

Ја очекувам вашата добра подготвеност и ви посакувам солиден успех на испитите.

                                                                                                             Ш  Е  Ф

                                                                             НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

                                          Д-р Ратомир Грозданоски

                                                                                                 редовен професор