РАСПОРЕД 2020 јунска сесија

Проф. д-р Ратомир Грозданоски 

И  С  П  И  Т  И     

Јунска сесија 2020

   Почеток во 10,00 часот.

Прва декада

 29.06.2020 (понеделник) –  испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.

 30.06.2020 (вторник) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1, 2, 3 и 4.

01.07.2020 (среда) – испити: ЦРКОВНО ПЕЕЊЕ 1, 2, 3 и 4; ТИПИК.

Втора декада

30.07.2020 (четврток) –  испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.

31.07.2020 (петок) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1, 2, 3 и 4.

29.07.2020 (среда) – испити: ЦРКОВНО ПЕЕЊЕ 1, 2, 3 и 4; ТИПИК.

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk

Ви посакувам боговдахновено учење.

Очекувам солиден успех на испитите.

                                                                                                             Ш  Е  Ф

                                                                             НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

                                                               Д-р Ратомир Грозданоски

                                                                                                 редовен професор