Септемвриска сесија 2022

Проф. д-р Ратомир Грозданоски 

И  С  П  И  Т  И     

Септемвриска сесија 2022

  Почеток во 10,00 часот.

Прва декада

 1.09.2022 (четврток) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 1.

 2.09.2022 (петок) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; СТАРОГРЧКИ 1и 2.

 

Втора декада

16.09.2022 (петок) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 1.

19.09.2022 (понеделник) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; СТАРОГРЧКИ 1и 2.

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk

Испитите ќе се полагаат усно, со физичко присуство.

Ја очекувам вашата добра подготвеност и ви посакувам солиден успех на испитите.

                                                                                                             Ш  Е  Ф

                                                                             НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

                                                               Д-р Ратомир Грозданоски

                                                                                                 редовен професор