РАСПОРЕД 2020 јануарска сесија

Проф. д-р Ратомир Грозданоски 

И  С  П  И  Т  И     

Јануарска сесија 2020

   Почеток во 10,00 часот.

Прва декада

 28.01.2020 (вторник) –  испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.

 29.01.2020 (среда) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1, 2, 3 и 4.

 

Втора декада

04.02.2020 (вторник) –  испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.

05.02.2020 (среда) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1, 2, 3 и 4.

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk

Го очекувам Вашиот солиден успех на испитите.

Честит Божик и благословена Новата година Господова.

Христос се роди!

                                                                                                             Ш  Е  Ф

                                                                             НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

                                                               Д-р Ратомир Грозданоски

                                                                                                 редовен професор