РАСПОРЕД 2021 Јунска сесија 2021

Проф. д-р Ратомир Грозданоски 

И  С  П  И  Т  И     

Јунска сесија 2021

  Почеток во 10,00 часот.

Прва декада

 8.06.2021 (вторник) –  испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.

 9.06.2021 (среда) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1, 2, 3 и 4.

 

Втора декада

28.06.2021 (понеделник) –  испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.

29.06.2021 (вторник) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1, 2, 3 и 4.

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk

Испитите ќе се полагаат усно,  преку интернет, со платформата Zoom online.

 Ви посакувам боговдахновено учење.

Ќе се радувам на вашиот успех

Христос воскресе!

                                                                                                             Ш  Е  Ф

                                                                             НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

                                                               Д-р Ратомир Грозданоски

                                                                                                 редовен професор