Јунска сесија 2023

Проф. д-р Ратомир Грозданоски 

И  С  П  И  Т  И     

Јунска сесија 2023

  Почеток во 10,00 часот.

Прва декада

 7.06.2023 (среда) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 1.

 8.06.2023 (четврток) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; СТАРОГРЧКИ 1 и 2.

 

Втора декада

28.06.2023 (среда) –  испити: ЕГЗЕГЕЗА 1.

29.06.2023 (четврток) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; СТАРОГРЧКИ 1 и 2.

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk

Испитите ќе се полагаат усно, со физичко присуство.

 Ви посакувам боговдахновено учење.

Ќе се радувам на вашиот успех.

                                                                                                             Ш  Е  Ф

                                                                             НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

                                                               Д-р Ратомир Грозданоски

                                                                                                 редовен професор