Распоред за испити септември 2012

Проф. д-р. Ратомир Грозданоски

И  С  П  И  Т  И  

 Септемвриска сесија 2012

Почеток во 8,30 часот.

 

5.09.2012 (среда) – ЕГЗЕГЕЗА 1. и ЕГЗЕГЕЗА 3.

6.09.2012 (четврток) – ВОВЕД ВО СВЕТОТО ПИСМО и

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК.

7.09.2012 (петок) –  ЕГЗЕГЕЗА 2. и  ЕГЗЕГЕЗА 4.

 

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете наwww.rrgozdanoski.mk

Ви посакувам пријатни летни дни, доволно одмор и потоа, добро учење и подготовка за испитите.

Ш  Е  Ф

НА КАТЕДРАТА

ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

 

Д-р Ратомир Грозданоски

Редовен професор