РАСПОРЕД 2018 јануарска

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

И С П И Т И
Јануарска сесија 2018

 
Почеток во 10,00 часот.

Прва декада

16.01.2018 (вторник) – испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.
17.01.2018 (среда) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1, 2, 3 и 4.
 

Втора декада

01.02.2018 (четврток) – испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.
02.02.2018 (петок) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1, 2, 3 и 4.
 
Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk
 
Го очекувам Вашиот солиден успех на испитите.
 
Честит Божик и благословена Новата година Господова.
                                                                  Христос се роди!

                                                                                                            Ш Е Ф
                                                                                   НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

                                                                                                 Д-р Ратомир Грозданоски
                                                                                                       редовен професор