Впишување на оценки Јунска 2021

Драги студенти,

Оставете ги вашите индекси,

за впишување оценки

од положените испити

во јунската сесија.

Ви честитам за постигнатите резултати

и ви посакувам успешни студии.

Имајте убаво лето.

Проф. д-р Ратомир Грозданоски