Грчки 3, Колокв.1. 18.11.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3

I   К О Л О К В И У М

Бр. Име и презиме Вкупно бодови
1 Антониј Колески 81,00
2 Никита Јанев 24,00
3 Благојче Трошевски 22,00
4 Иван Трајковски 15,00
5 Наум Кутлешовски 12,00
6
7
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14
15
16
17
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

18.11.2019                                                                                 П р о ф е с о р

                                                                             Проф. д-р Ратомир Грозданоски