Испит, Егзегеза 2, 19.09.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 2
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Орце Андреевски 81,00 9 (девет) B
2 Благоја Петрески 11,00 5 (пет) F
3 Илија Сламков 08,00 5 (пет) F
4 Јане Глигоров 07,00 5 (пет) F
5    
6    
7      
8  
9    
10  
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

19.09.2019                                                                     П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски