СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1 ИСПИТ 14.09.2023

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Димитар Мијалковски 100 10 (десет) А
2 Александар Стоилковски 72,00 8 (осум) C
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

1и14.09.2023                                                                    П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски