СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1 I К О Л О К В И У М

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1

I   К О Л О К В И У М

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Венера Џинлева 100
2 Ѓорѓи Настев   100
3 Александар Станојков     100
4 Александар Бошкоски   100
5 Јован Божиновски   100
6 Филип Димов 100
7 Симон Стерјевски     100
8 Наум Цветаноски   98,00
9 Бране Николов   91,00
10 Петар Димковски   91,00
11 Христијан Моневски     88,00
12 Сотир Маркоски 86,00
13 Давид Пачовски 77,00
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

22.11. 2022                                                                    П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски