СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1 I К О Л О К В И У М

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1

I   К О Л О К В И У М

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови
1 Димитар Петрески         100
2 Јаков Анѓелов         100
3 Дарко Ицески         100
4 Филип Тончевски         100
5 Димитар Дракалски         98,00
6 Матеј Трпевски         92,00
7 Дарко Мартиновски         91,00
8 Христијан Марковиќ         91,00
9 Далибор Готиќ         81,00
10 Андријан Ѓорѓиев         71,00
11 Гоце Милановски         71,00
12 Горан Трајковски         65,00
13 Благоја Николоски         61,00
14 Јовица Смиланоски         61,00

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

9.11. 2021                                                                    П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски