СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2

И  С  П  И  Т

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Стефан Илиевски     78,00 8 (осум) C
2 Јовица Смиланоски 68,00 7 (седум) D
3 Христијан Марковиќ 66,00 7 (седум) D
4 Димитар Дракалски 66,00 7 (седум) D
5        
6          
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

27.01. и 10.02.2023                                                                      П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски