СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2 I К О Л О К В И У М

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2

I   К О Л О К В И У М

 

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Димитар Петрески 100
2 Дарко Мартиновски     100
3 Филип Тончевски   100
4 Андријан Ѓорѓиев   92,00
5 Матеј Трпевски   88,00
6 Јаков Анѓелов   без услов
7 Дарко Ицески     без услов
8 Гоце Милановски   без услов
9 Димитар Дракалски   без услов
10 Христијан Марковиќ     без услов
11 Јовица Смиланоски без услов
12 Горан Трајковски без услов
13 Александар Тимчевски без услов
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

13.04.2022                                                                      П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски