СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2 II   К О Л О К В И У М 11.05.2022

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2

II   К О Л О К В И У М

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Димитар Петрески 100
2 Дарко Мартиновски     100
3 Филип Тончевски   100
4 Андријан Ѓорѓиев   100
5 Матеј Трпевски   78,00
6  
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

11.05.2022                                                                      П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски