СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2 ИСПИТ

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2

И  С  П  И  Т

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Јаков Анѓелов     68 7 (седум) A
2    
3    
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

19.09.2022                                                                      П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски