Грчки 1, Колокв.1. 5.11. 2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1

I   К О Л О К В И У М

Бр. Име и презиме Вкупно бодови
1 Благоја Атанасоски 100
2 Ангел Василковски 99,46
3 Андреј Ивановски 99,19
4 Христијан Ѓошев 96,19
5 Благоја Илиевски 93,50
6 Наум Стојаноски 91,93
7 Стојан Дукоски 91,60
8 Дамјан Трпкоски 90,80
9 Димитар Маркоски 90,69
10 Ненад Николовски 90,20
11 Милош Митиќ 88,46
12 Христијан Маркоски 82,26
13 Благој Нешевски 77,64
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50!

 

5.11.2019                                                                                        П р о ф е с о р

                                                                                 Проф. д-р Ратомир Грозданоски